Czas na RODO

#Poradnik 001 - RODO a praca zdalna

July 24, 2020 Łukasz Zegarek Episode 1
Czas na RODO
#Poradnik 001 - RODO a praca zdalna
Show Notes

Home office, czyli praca zdalna to coraz popularniejsza forma wykonywania obowiązków służbowych. Nie jest to jednak rozwiązanie pozbawione wad. Jedną z nich jest wyższe ryzyko wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych.

  • Pracowniku - dowiedz się jak bezpiecznie pracować z domu.
  • Pracodawco - dowiedz się jak stworzyć dla pracownika bezpieczne środowisko dla pracy zdalnej.


Linki do materiałów:

  1. Artykuł poświęcony pracy zdalnej:➡️ https://blog-daneosobowe.pl/praca-zdalna-zgodna-z-rodo/
  2. Szablon Oświadczenia w związku z podjęciem pracy zdalnej: ➡️ https://blog-daneosobowe.pl/wp-content/uploads/2020/03/O%C5%9Bwiadczenie-w-zwi%C4%85zku-z-podj%C4%99ciem-pracy-zdalnej.zip
  3. Praktyczne szkolenia e-learningowe dot. bezpiecznego przetwarzania danych osobowych (w tym - pracy zdalnej): ➡️ https://blog-daneosobowe.pl/produkt/szkolenie-e-learningowe/