Czas na RODO

#Poradnik 004 - Jak nadawać upoważnienia do przetwarzania danych?

September 30, 2020 Łukasz Zegarek Episode 4
Czas na RODO
#Poradnik 004 - Jak nadawać upoważnienia do przetwarzania danych?
Show Notes

Czy nadawanie upoważnień jest obowiązkowe? W jakiej formie nadawać upoważnienia? Jaka powinna być treść upoważnienia? Kto powinien nadawać upoważnienia? Komu nadawać upoważnienia? Jak udokumentować nadawanie upoważnień? W jakim momencie nadawać upoważnienia? Po co w ogóle te upoważnienia nadawać?

Na wszystkie te pytania (+ kilka bonusowych:) znajdziesz oczywiście odpowiedzi w dzisiejszym odcinku RODO poradnika.

Spis treści:
0:00 - Wstęp
1:24 - Czy nadawanie upoważnień jest obowiązkowe?
6:50 - W jakim celu nadawać upoważnienia?
10:21 - W jakiej formie nadawać upoważnienia?
12:40 - Jaka powinna być treść upoważnienia?
16:06 - Kto powinien nadawać upoważnienia?
19:10 - Komu nadawać upoważnienia?
22:51 - Jak dokumentować nadawanie upoważnień?
23:41 - W jakim momencie nadawać upoważnienia?
25:20 - Podsumowanie

Linki do materiałów:


▼▼▼
Kontakt z nami w sprawie systemu do zarządzania upoważnieniami i e-szkoleniami RODO:
➡️ wspolpraca@lex-artist.pl
▼▼▼
Wzory i szablony - dokumentacja RODO:
➡️ https://blog-daneosobowe.pl/produkt/dokumentacja-rodo/
▼▼▼
Bezpłatny szablon upoważnienia do przetwarzania danych:
➡️ https://blog-daneosobowe.pl/wp-content/uploads/2020/09/Wzor-upowaznienia-do-przetwarzania-danych-osobowych-24092020.zip


Art. 29 RODO
„Podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego i mająca dostęp do danych osobowych przetwarzają je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego.”

Art. 32 ust. 4 RODO
„Administrator oraz podmiot przetwarzający podejmują działania w celu zapewnienia, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego od niej prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego.”

Art. 28 RODO ust 3 lit. b [opis wymogów jakie powinna spełniać umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych]
„zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.”