Czas na RODO

#Poradnik 006 - Naruszenia RODO - przyczyny i sposoby zapobiegania

October 29, 2020 Łukasz Zegarek Episode 6
Czas na RODO
#Poradnik 006 - Naruszenia RODO - przyczyny i sposoby zapobiegania
Show Notes

Przygotowałem dla Ciebie omówienie najciekawszych danych i wniosków płynących z najnowszego raportu ZFODO dotyczącego RODO incydentów w 2020 roku. Powiem Ci między innymi:

- Jakie są statystyczne szanse, że Twoja firma, czy organizacja padnie ofiarą RODO incydentu?
- Jak często o naruszeniach informuje się Urząd Ochrony Danych Osobowych, a jak często informuje się osoby poszkodowane?
- Jakie branże są najbardziej narażone na naruszenia?
- Jakie są najczęstsze przyczyny naruszeń ochrony danych osobowych?

No to co? Zaczynamy!

Spis treści:
0:56 - Szanse na naruszenie RODO w Twojej firmie
5:36 - Informowania o naruszeniach
7:21 - Najbardziej narażone branże
8:20 - Najczęstsze przyczyny naruszeń
12:24 - Podsumowanie


▼▼▼
Raport ZFODO dotyczący incydentów RODO w 2020 roku:
➡️ https://www.zfodo.org.pl/opinie/raport-incydentow-2020-edycja2/
▼▼▼
Artykuł - Zgłoszenie naruszenia RODO do Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
➡️ https://blog-daneosobowe.pl/zgloszenie-naruszenia-rodo-do-uodo/
▼▼▼
Artykuł - Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych osobom poszkodowanym:
➡️ https://blog-daneosobowe.pl/zglaszanie-naruszenia-ochrony-danych-osobowych-osobom-poszkodowanym/  
▼▼▼
Artykuł – Budowanie RODO świadomości w organizacji:
➡️ https://blog-daneosobowe.pl/budowanie-rodo-swiadomosci-w-organizacji/